RSS: HaberlerDokuma kumaşlar çok çeşitli amaçlarla, değişik hammaddelerden, çe­şitli yapı ve dokularda üretilmektedirler. Kumaşın yapımında kullanılan hammadde çok kez kullanım alanına uygun olarak seçildiğinden, endüstride kumaşların tanımlanması ve sınıflandırılmasında hammadde türü de önem kazanmaktadır. Bu açıdan, dokuma kumaşları pamuklu, yünlü ve ipekli kumaşlar olarak üç ana grupta incelemek mümkündür. Ancak, yün­lü kumaşlar, kumaş özelliklerinde önemli farklılıklar bulunan kamgarn kumaşlar ve ştrayhgarn kumaşlar olmak üzere iki ayrı sınıf olarak tanımlanmaktadırlar. Diğer yandan, doğal lifler olan yün ve pamuktan yapılan kumaşlarda, viskon, naylon, polyester gibi çeşitli yapma lifler de pamuk ya da yünle karışım halinde kullanılmaktadırlar. Kumaşın genel karakterini büyük ölçüde etkilemedikleri sürece bu tür kumaşlar da aynı sınıf içinde incelenebilirler. Ancak, viskon ya da viskon-pamuk karışımı kumaşları ayrı bir sınıf olarak incelemek de olasıdır.

İpekli kumaşlar, bir devamlı lif olarak, yün ve pamuktan çok değişik olan iplik özellikleri nedeniyle, yapı, karakter ve kullanma yeri bakımından özel bir kumaş sınıfını oluştururlar. Viskon ya da suni ipekten (yap­ma ipek) yapılan ve floş ipliği adı verilen ipliklerden dokunan ipekli takli­di kumaşlarla, devamlı asetat ipliğinden, devamlı naylon ipliğinden, de­vamlı polyester ipliğinden dokunan çeşitli kumaşları da aynı sınıfta ince­lemek uygun olmaktadır.

Uzun yılların kazandırdığı deneyimler, tekstil teknolojisindeki geliş­melere paralel giden endüstri uygulamaları, hammadde, iplik türü, kumaş doku ve yapısına ilişkin özellikleri içeren bazı standartların oluşmasına yol açmıştır. Daha doğru bir deyimle, çeşitli amaçlar için kullanılan ve çok kez benzer özelliklerde dokunan bazı standart kumaş türleri ortaya çıkmıştır. Bunlar belirli adlarla tanınmakta ve tanımlanmaktadırlar.

Standart Dokuma Kumaş Türleri
| Standart Pamuklu Kumaşlar | | Standart Ştrayhgarn Kumaşlar | | Standart Kamgarn Kumaşlar | | Viskondan Yapılmış Standart Kumaşlar | | Diğer Standart Kumaşlar |


T E K S T I L T E K N I K
Türkiye'nin En Kapsamlı Türkçe İngilizce Fransızca İtalyanca İspanyolca Tekstil Terimleri Sözlüğü

| Tükçe İngilizce Genel Sözlük | Yabancı Kelimeler Sözlüğü |
| Temel Tekstil Bilgileri | İhracat Bilgileri | İhracatta Teslim Şekilleri (Inco terms) | Tekstil Firma Rehberi | İlan Panoları |
| Tekstil Gündemi | Tekstil Fuar Takvimi | Dokuma Kumaş Türleri| Teknik Tekstiller | Reklam
| Bize Ulaşın |

© 2003 - 2004 Tekstil Teknik .
Her Hakkı Saklıdır. Bu site içeriğindeki herhangi doküman izinsiz kopyalanamaz. Sitemizin hiç bir yazılı ya da görsel medya kuruluşu ile igisi bulunmamaktadır. Bu sitedeki TEKSTİL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ VE TÜRKÇE İNGİLİZCE GENEL SÖZLÜK'te mevcut kelimeler çok çeşitli kaynaklar ve çok değerli ziyaretçilerimizin yardımlarıyla bir araya getirilmiştir. Biz TEKSTİL TERİMLERİ SÖZLÜĞÜNDE VE TÜRKÇE İNGİLİZCE SÖZLÜK'te bulunan tüm kelimelerin doğruluğuna inanıyoruz fakat aksi bir durumda Tekstil Teknik bu kelimelerin yanlışlığından dolayı ortaya çıkabilecek hiç bir durumdan sorumlu tutulamaz.