Özel Arama
Üyelik İlanlar Fuar Takvimi Firmalar İletişim

paylas twitter RSS Besleme Facebook

TEMEL DOKULAR

Dokuma kumaş yapıları içinde, temel dokular olarak bilinen ve birbirinden bütünüyle farklı kesişme düzenleriyle elde edilen üç örgü yapısı bulunmaktadır. Tüm diğer örgülerin temelini oluşturan bu yapılar, bezayağı, dimi ve saten ( atlas ) örgülerdir. Bu temel örgülerden türetilen diğer örgülere türev örgüler denir. Bu üç temel örgünün her biri değişik doku özellikleri ve yüzey görünümü verdikleri gibi, bunlardan türetilen türev örgüler de temel örgünün ana özelliklerini yansıtırlar. Bu bakımdan temel örgülerin belirgin özelliklerinin iyi bilinmesi önemlidir.

1- Bezayağı:

En basit örgü olan bezayağı, atkı ve çözgü ipliklerinin birbirlerinin bir altından, bir üstünden geçtikleri bir kesişme düzeninde elde edilir. Bezayağı örgünün hem kareli desen kâğıdı üzerinde gösterilişi, hem de kumaşın atkı ve çözgü yönünde kumaş yüzeyine dik kesitleri verilmiştir. Karmaşık yapılı kumaşlarda olduğu gibi, bazı durumlarda örgünün yalnızca, kareli kâğıt üzerinde gösterilmesi kumaş yapısı hakkında yeterli fikir vermez. O zaman kumaş kesiminin de verilmesi faydalı olmaktadır.

Bezayağı özellikle pamuklu kumaşlarda kullanılan en yaygın örgü yağı olduğu gibi atkı ve çözgü iliklerinin tam bağlandıkları, sağlam yapılı ve ince kumaşların dokunmasına uygun bir örgüdür. Bağlanmalar ve kesişmeler azaldıkça kuma dokusu daha gevşek olur. Bunu önlemek için sıklıklar artırıldığında ise, kesişmelerin azlığı ölçüsünde iplikler birbirleri üzerinden kayarak yığılma yapacaklarından kuma kalınlaşır. Bezayağı örgüde bunların olmaması bu örgünün başlıca özelliğidir. Diğer yandan, iplikler arasında tam bir bağlanma olduğundan kumaşın esnekliği azdır.

 

2-Dimi:

Bezayağı dışındaki örgülerde, ipliklerin bazıları, dik yönde kesiştikleri ipliklerin birden çoğu üzerinden geçtikten sonra alta geçerek bağlanma ve yaparlar. Bir ipliğin kendisine dik iplikler üzerinde kalan bölümüne atlama diyoruz. Bir atlamanın altında kalan iplik sayısına göre de atlamalar; tekli atlama, ikili atlama, üçlü atlama v.b. olarak nitelendirilirler. Dimi örgülü kumaşlarda atkı ve çözgü atlamaları, kuma ş yüzeyinde atkı ve çözgülere çapraz yönde ve yan yana sıralanarak, çapraz ya da diyagonal çizgiler oluştururlar.

Dimi örgülerle daha ağır gramajlı kumaşlar yapılabilir, çünkü iplikleri birbirlerine daha fazla yaklaştırarak daha sık bir kuma dokumak mümkündür. Diğer yandan dimi örgülü kumaşlarda atlamalar birbirleri arasından kayma yapabildiklerinden, bu kumaşlar atlamaların yan yana dizildikleri dimi çizgileri yönünde esneklik gösterirler. Bu esneklik kumaşın ani gerilmelere karşı direncini artırdığından, özellikle dış giyimde kullanılacak olan kumaşlar için uygun bir yapı elde edilmiş olmaktadır.

Bütün dimi örgülerde, yan yana bulunan ipliklerin meydana getirdikleri atlamalar birbirlerine göre aynı ölçüde düşey veya yatay yönde kaymış durumdadırlar. Basit dimilerde adım terimiyle tanımlanan bu kayma, bir atkı ya da çözgü ipliğinin kalınlığına eşittir. Desen kâğıdı üzerinde örgüyü işlerken, bir adım ikinci ipliğin yaptığı kesişmenin bir kare üstten başlatılması anlamına gelir. Eğer atkı ve çözgü iplikleri aynı kalınlıkta ve aynı sıklıkta, iseler, bu tür dimi kumaşlarda dimi çizgisi atkı yönüne göre 45°'lik bir dimi açısı yapacaktır.

Atlama uzunluklarına göre çeşitlenen dimi kumaşları isimlendirmek ve bunları kareli desen kâğıdı üzerinde göstermeden tanımlamak için, örgüyü çözgü ve atkı atlama uzunluklarını belirtmek biçiminde, rakamlarla gösterme yöntemi de bulunmaktadır. Buna göre basit dimiler, çözgü atlama uzunluğu üstte, atkı atlama uzunluğu altta olmak üzere iki uzunluğu bir çizgiyle ayırarak, Şekilde görüldüğü gibi 2/1, 1/2, 2/2, 3/3, 4/4, olarak gösterilirler. Şekilde bu örgülerle birlikte ayrıca 6X6 kare büyüklükte elde edilebilecek dimilerin tam serisi de verilmiştir.

Bu dimilerde dimi çizgileri, kumaşta soldan sağa doğru gitmektedir. Ancak kumaş ters çevrilirse, dimi çizgilerinin sağdan sola doğru dizildikleri görülecektir. Diğer yandan örgü, dimi çizgileri sağdan sola doğru uzanacak biçimde de düzenlenebilir. Dimi çizgilerinin yönüne göre dimi örgüler, sağ dimi ve sol dimi olarak adlandırılırlar Genellikle dimi kumaşlar dimi çizgilerinin saldan sağa doğru uzandığı sağ dimi olarak dokunurlar. Şekil'de 3/2 diminin sağ ve sol çeşitleri gösterilmektedir. Dimi çizgilerinin yönüne göre dimi örgüler, sağ dimi ve sol dimi olarak adlandırılırlar Genellikle dimi kumaşlar Dimi örgülerin birçok türleri bulunmaktadır. Basit dimilerin örgü birimi büyük olanlarına diyagonal örgüler denilir. Bunlara örnek olarak 8X8 örgü büyüklüğündeki dimi örgüleri verebiliriz. Diğer yandan, atkı ve çözgü ipliklerinin yaptıkları atlamalar değişik boyutlarda, bir diğer deyimle dimi çizgileri tekli, ikili, üçlü, dörtlü v.b. atlamaların bileşiminden oluşuyorsa, bu tür dimilere fantezi dimi, bu tür kesişmelere fantezi kesişmeler denir Bunlar da rakamla gösterilebilir.

Saten ve Ters Satenler:

Dimi örgülerle kumaş yüzeyinde çözgünün ya da atkının hakim olduğu kumaşlar yapılabilmektedir. Ancak atlama uzunluğu arttıkça kumaş yapısı bozulmakta, dimi çizgileri daha belirgin hale gelmektedir. Saten ya da atlas örgü bu sakıncayı gidermek için geliştirilmiştir. Saten örgülerde örgü birimindeki her bir iplik tek bir atlama yapmakta, ancak bu atlamalar birer noktada bağlanmakta ve bu noktalar yüzeye düzgün biçimde yayılmaktadır. Uzun atlamaların yan yana, dimi çizgileri oluşturmadan dizilmeleri nedeniyle, saten örgü kumaş yüzeyine düzgünlük kayganlık ve parlaklık verir.

Bu nedenle döşemelik, perdelik, örtülük ve astarlık kumaşlarda saten örgü geniş çapta kullanılır. Genel Kurallar Örgü büyüklüğünü gösteren tek bir sayı saten numarası olarak nitelenir. Uygulanan adım her zaman 1'den büyüktür. Ayrıca adım saten numarasının bir böleni (faktörü) olmayacak şekilde seçilmelidir. Bunun tersi durumda, kare yapılı bir örgü elde edilmeyecek, bazı atkılar çözgülerle bağlanmayarak açıkta kalacaktır. Şekil'de 2 adımlı bir 5'li saten ile 4'lü satene 4'ün bir böleni alan adım 2 uygulandığında ortaya çıkan durum gösterilmektedir. Belirli büyüklükte bir saten örgüye değişik adımlar uygulanabilir. Eğer adım sayısı saten numarasından çıkarılacak olursa, elde edilen sayı da adım sayısı gibi kullanılarak aynı satenin bir çeşitlemesi elde edilebilir. Bu adıma tamamlayıcı adım denir.

Aşağıdaki tabloda bazı satenlerin adım sayıları tamamlayıcılarıyla birlikte verilmiştir.

Atkı ipliklerinin çözgü iplikleriyle bağlandığı saten örgülerde, Şekil'de de görüldüğü gibi, atkı hâkimdir ve kumaş yüzünde atkı görülür. Bu nedenle bu örgülere atkı sateni adı verilir. Eğer çözgünün kumaş yüzeyinde göründüğü bir saten örgü istenirse, atkı iplikleri örgü biriminde bir kez yüzeye çıkarılıp çözgülerin üstte kalması sağlanır. Çözgü sateni diyebileceğimiz bu örgüleri kolay bir biçimde elde etmek için önce atkı sateni yazılır, daha sonra çözgü bağlantılarını gösteren çapraz işaretli ya da dolu kareler üzerine, son kare boş bırakılacak şekilde işaretler konarak kumaşın tersi elde edilir.

Şekil'de bir 5'li çözgü sateninin elde edilme biçimi ile kumaştaki görünüşü gösterilmektedir. Saten terimi daha çak çözgü sateni için kullanıldığından atkı satenine ters saten de denir. Saten örgüler elde edilirken, örgü birimi büyük ve uygulanan adım 2, 3 gibi küçük ya da bunun tamamlayıcısı olan bir adımsa, o zaman bağlama noktalarının 45° açı yapan çizgiler yönünde dizildikleri, kumaşta bir dimi örgü etkisinin oluştuğu görülür.

Şekil a'da görülen bu durum daha büyük adımlar uygulanarak Şekil b'de görüldüğü gibi önlenebilir. Bu etkinin oluşmasından her zaman kaçınılması gerekir.

 

 

 

オークリー 激安 オークリー レンズ 交換 オークリー フロッグスキン カスタム オークリー カスタム ショップ オークリーゴルフバッグ オークリー サングラス 激安 オークリー メガネ レンズ オークリー メガネ オークリー アウトレット ゴルフ オークリー フロッグスキン ミラー サングラス オークリー 店舗 オークリーゴルフサングラス オークリー アウトレット サングラス オークリーゴルフ 店舗 オークリー 店舗 オークリージャパン オフィシャルサイト オークリー レンズ 価格 オークリー カスタム 価格 オークリー サングラス サイズ オークリー メガネ フレーム オークリー アウトレット 通販 オークリー 偏光 ミラー オークリー メガネ 値段 オークリー 店舗 東京 オークリー 偏光 バス オークリーゴルフシューズ オークリージャパン サングラス オークリー カスタム 店舗 オークリー フロッグスキン アジアン オークリー メガネ 店舗 オークリー 偏光 アウトレット オークリー フロッグスキン オークリー カスタム オークリー カスタム サングラス オークリー フロッグスキン レンズ オークリー 偏光 レンズ オークリー カスタム レーダー オークリー 偏光