Sitemizin Sürekliliği için Lütfen Sponsor Bağlantılarına Tıklayınız.

Gönderen Konu: Tarak Makinesi -İplikhanenin Kalbi  (Okunma sayısı 21310 defa)

agbulaka

  • Yönetici
  • Tam Üye
  • *****
  • İleti: 142
    • Profili Görüntüle
Tarak Makinesi -İplikhanenin Kalbi
« : 17 Ocak 2010, 21:13:00 »
TARAK MAKİNASI


Harman-Hallaç tesisinde pamuk elyafı kütle halinde işlenmiştir. Parça halinde açma, temizleme, karıştırma ve düzgünleştirme işlemleri sonunda vatka haline getirilmiş pamuk, hala değişik irilikte elyaf kümeleri durumunda olup, iplik yapımı için silindirler vasıtasıyla çekim işlemine uygun değildir.
Taraklama işleminin amacı, bu pamuk kütlelerini seyrelterek elyafın bireysel duruma gelmesini sağlamaktır. Böylece pamuk lifleri bundan sonra karşılaşacağı bütün makinalarda bulunan çekim silindirlerindeki işleme hazırlanmış olur.
Pamuk liflerinin bireysel ayrılması gerçekleştiğinde, aralarında sıkışık kalmış yabancı maddeler de serbest kalıp düşerler, yani elyaf temizlenmiş olur. Taraklamada ince yabancı maddelerin dökülmesi ile bir miktar kısa elyaf da ayrılır. Normal bir taraklama işleminde döküntü, %4-5 civarındadır.
Elyafın harman hallaç dairesinden vatka olmadan doğrudan topak besleme ile beslendiği tarak makinasında işlem akışı ve çalışma elemanlarının şematik olarak gösterimi: a) Topak (şüt, pnömatik) besleme haznesi, b) Brizör, c) Sabit tarak, d) Temizleyici, e) Şapka, f) Ana tambur (büyük davul), g) Kapak h) Fırça i) Penyör, j) Tülbent silindirleri, k) Koyler (helezon istifleyici) l) Bant kovası.
Tarklama işlemi tarak makinası (Carding Machine) vasıtasıyla gerçekleşir. Taraklamanın amacı ise şu şekilde özetlenebilir:
1-Elyaf demetlerini tek life açmak
2-Lifleri kısmen oriente etmek
3-Kısa elyaf, neps ve yabancı maddeleri uzaklaştırmak.
4-Elyafı şerit halinde kovaya doldurmak.
5-Muhtelif cins ve kalite elyafı birbirine karıştırmak
Tarak makinası iplikhanenin kalbi durumundadır. İplik tesisinde tarak en son temizleme noktasıdır. Tarak makinasının çeşitli üniteleri yardımı ile yukarıda bahsedilen hususlar gerçeklenir. Pamuk ve pamuğa benzer elyaf şapkalı tarakta taraklanır.
100 cm. eninde ve 400 g/m. ağırlığında bir tabaka halinde  makinaya giren pamuk, taraklanıp temizlendikten sonra 4 g/m. civarında yuvarlak bir şerit biçiminde makinanın önünde bulunan kovaya halkalanarak dolar.
Pamuğun tarak makinasında gördüğü teknolojik işlemler:
 Besleme silindiri ve tablasından brizör tarafından alınırken yapılan hazırlık taraklaması ve bunu takiben
 Büyük davul üzerine sarılı garnitür telleri ile onlara çok yakın mesafede (1/100 pus=0,25 mm) ayarlanmış benzer tellerle kaplı şapkalar arasında olan esas taraklamadır. Esas taraklama işleminin en etken biçimde olabilmesi için besleme tablasındaki hazırlık işi iyi yapılmadır. Aksi takdirde, brizörün kaba telleri tarafından yapılması gerekli iş tambur ve şapkaların ince tellerine kalır ki, bu garnitür telleri çok sayıda ve karmaşık elyaf kümelerini açmak için düşünülmemiştir.      
TARAK MAKİNASININ KISIMLARI
1-TOPAK BESLEYİCİLER:
Pamuk ipikçiliği otomasyonunda atılan önemli adımlardan biri de topak beslemedir. Topak besleme bazı sakıncalarına rağmen vatkalı beslemenin yerini almaktadır. En önemli özelliği pamukların otomatik balya açıcıdan itibaren tarak makinasından band halinde çıkıncaya kadar hiç işçi elinin değmemesidir.
Topak Beslemenin Faydaları :
 Temizleme makinalarında ulaşılan pamuğun açılma derecesinin muhafazası.
 Vatka nakil işleminin ortadan kalkması.
 Vatka değiştirme sonucu meydana gelen düzgünsüzlüğün ortadan kalması.
 İşçiden tasarruf.
 Tarakta vatka değiştirilirken verilen firenin ortadan kalkması.
 Yüksek istihsal taraklarının beslenebilme imkanı.
Topak Beslemenin Sakıncalı Yönleri:
 Düzgünlük kontrol imkanı daralarak bir noktada toplanır ve eğer taraktan çıkan bandda bir hata tespit edilecek olursa çok kalınmış demektir.
 Bir arıza anında; revizyon vb. makinanın durması halinde ona bağlı tüm taraklarda durur.
 Materyalin işleme girmeden önce daha fazla dinlenmesi gerekmektedir.
 Bahsedilen bu sakıncalar bir çok yararı bulunduğundan önemsizdir ve bu sebeple topek besleme genelde tercih edilmektedir.
BRİZÖR
Makinalarda kullanılan brizör çapları genellikle 250 mm. civarındadır. Brizörün üzeri testere dişler, cm2’de 5-6 adet sıklığındadırlar. Brizör yaklaşık 1000 devir/ dakika’ lık hızla dönmekte, aynı noktadan yaklaşık 600.000 diş geçmektedir.
Besleme silindiri (2) ve alt tabaka (1) yardıyla beslenen malzeme, brizörün diş darbeleriyle açılmaya başlanarak, brizör bıçakları ve ızgaralara doğru fırlar. Brizör dişleri üzerine yayılmış pamuk %80 açılmış durumdadır. Brizör bıçakları (a) malzeme içerisindeki kaba bitkisel artıkları ayırır. Ayrıca malzeme ızgaralara (b) geldiğinde çarpma şiddetiyle içerisindeki toz ve kum gibi yabancı maddeler dökülür. Izgara tarakta işlenecek pamuğa göre değişir. Izgara iyi elyafın kaybını önlemek ve bu noktada etkili hava akımları üzerinde nisbi bir kontrol sağlamakla görevlidir. Buradan geçen malzeme, diş yönlerinin brizöre ters olması ve hızının da fazla olması dolayısıyla tambura geçer. Brizör ile tambur arasında yaklaşık 2 civarında nisbi bir  çekim vardır.

(Şekil-1)pamuk iplikçiliği sır t çubuklu 83
TAMBUR  (BÜYÜK DAVUL)
Tambur genellikle sert demirden veya çelikten yapılmaktadır. Çoğu tambur çapları 1280-1300 mm. arsında değişmektedir. Tambur devirleri ise 250-500 dev/dak arsındadır.
Brizör ve davul arasındaki hız farkı dolayısıyla tambur üzerindeki teller, brizör dişleri üzerine takılı elyafı sıyırıp kendi üzerine alır. Brizörden tambur üzerine alınmış malzeme daha geniş bir yüzeye yayılarak taraklamaya hazır hale getirilir. Değişik yapıdaki ve ince olan teller 1 cm2’de 75-80 sıklığındadır. Elyafın nakli için, brizör ile davul üzerindeki telleri arasındaki mesafe 7/1000 pus olup temas tehlikesi olmadan mümkün olduğu kadar yakın ayarlanır.
Tambur üzerine geçen ve teller üzerine ince bir ağ halinde yayılan elyaf arka lehvanın altından geçer ilk şapkaya kadar yaklaşık 40 cm. Uzanan arka levha hava akımının kontrol edilmesine yarar ve tambura tam paralel durumda bulunmalıdır. Levhanın tambur garnitüründen uzaklığı taraklama koşullarına göre 12-22/1000 pus arasında değişir.

ŞAPKALAR
Şapka 50 mm. kadar eninde ve 100 cm. uzunluğunda bir demir çubuktur. Üzerine tamburunkine benzer garnitür telleri geçirilmiştir
Şapka hızı tambura göre çok yavaştır. (öyleki sanki duruyormuş gibi görünür). Tambur telleri arasındaki malzeme, şapka tellerine takılarak taraklama ve bireysel lif açılması işlemi yapılır. Şapka hareket yönü tambura göre ters bazılarında ise aynı yöndedir.

PENYÖR (DOFFER / VALYAN)
Penyör tek lif halinde tambur üzerinde bulunan malzemeye alacaktülbent haline getirir. Penyör genellikle sert demirden yapılmış ve çapı 600-707 mm arasında değişmektedir. Mekanik tellerle donatılmış ve hızı dakikada 300m civarındadır.


TÜLBENT ALMA
-Penyörde elyafı sıyıran hızar; konveksyonel makinalarda titreşimli sıyırıcı bıçak veya yeni makinalarda silindirli sıyırma sistemidir.Bu kısım konveksyonel makinalarda dakikada 2500 titreşim hareketi yapan hızardan oluşmaktaydı. Modern yüksek verimli taraklarda ise bir silindir yardımı ile kabartılan ve penyörden ayrıştırılan tülbent iki silindir (kalander silindirleri) yardımı ile sıkıştırılarak tülbent toplama sistemine iletilir.

-Çıkış hunisi ve kalender silindirleri: Tülbentin bant şeklinde sevk edilmesi çıkış hunisi ve sıkma silindirleri ile gerçekleştirilir. Kalander silindirlerinde tülbent huni vasıtası ile toplanır ve bir şerit haline gelir. Huninin çapı düzgünlük sağlamak açısından istenilen bant numarasına göre seçilir. Huniden ve silindirden geçen tarak bandı buradanda koyler terribatına iletir.


Tarak makinasında elyaf tülbentinin silindirler vasıtasıyla tamburdan  sıyrılması ve bant formuna sokulması; a) Tambur, b) Alıcı silindir, c) Sıyırıcı ve  tülbent oluşturucu silindirler, d) Tülbenti toplayan kayışlı silindirler, e) Sıkma silindirleri, f) Tarak bandı

 KOYLER (HELEZON İSTİFLEYİCİ)
Kova içine şeridin helezonik bir şekilde veya halkalanarak doldururlması Koyler Mekenizması ile sağlanır. Bu sistem bant sırasında oluşabilecek elyaf karışımını, düzgünsüzlüğü en aza indirmeye çalışan mekanik bir düzendir.  
Boru dişlisinin merkezi kova tabla dişlisinin merkezinden 1”1/4 pus kaçık olarak ayarlanır. Böylece şeridin kova içinde halkalanması şekilde görüldüğü gibi olur. Şeridin böyle halkalanması pratikte çok uygun bulunmakta ve mütakip makinada kovadan kolaylıkla çekilmesine yardımcı olmaktadır. Kovanın bir dönüşünde 20 halka gerçekleştirilmektedir.
Kovaları uygun hızla döndüren tabla ve bağlı bulunduğu mekanizmadır. Makine şasesine bağlı ve hareket alan bir döner tabak ve kovanın altında kova tablası vardır. Bant kovanın içerisine yandan bırakılır. Piyasada bu sisteme şeklinden dolayı deve boynu denir.


Kovaların içinde, üzerine kova kapağı yerleştirilmiş olan yaylar vardır.

Kovanın içinde yay bulunmasının nedeni; bandın kalender silindirinden çıkış noktası ile kovaya doldurulmuş noktası arasındaki mesafenin tüm yerleştirme işlemi boyunca sabit kalmasını sağlamaktır. Böylece bandın kendi ağırlığı ile uzaması önlendiğinde bandın düzgünlüğü korunur.
Kovaya Bant İstifleme Şekilleri:
Kalender silindirlerinden sevk edilen bant kovaya şu şekillerde bırakılır:
a)- Merkezüstü Bant Yerleştirme;
Kovanın içerisine bırakılan halkalar kovanın yarıçapından biraz büyük çaplı halkalar halinde olur.

b)-Merkezaltı Bant Yerleştirme;
Kovanın içerisinde bırakılan bant kovanın yarıçapından küçük çaplı halkalar şeklinde olur.
Merkezaltı ve merkezüstü bant yerleştirme kovanın içinde bir boşluk meydana getirir. Kovanın ortasında boşluk bırakmanın amacı her halkanın kesişme noktasının dağılmasını sağlamaktır. Kesişme noktaları biraraya gelirse bantlar zedelenir, kalın ve ince yer oluşur. Bu da ara üründen mamule kadar bir dizi hatayı meydana getirir.
  
Merkezüstü bant yerleştirme ile merkezaltı bant yerleştirmeye nazaran  % 9-10 oranında daha fazla miktarda kovaya elyaf doldurulduğu inceleme ve denemelerle belirlenmiştir. Tekstil işletmelerinde her ikiside kullanılmaktadır.

Word formatında indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2010, 20:36:29 Gönderen: agbulaka »

 


Sitemizin Sürekliliği için Lütfen Sponsor Bağlantılarına Tıklayınız.