Sitemizin Sürekliliği için Lütfen Sponsor Bağlantılarına Tıklayınız.

Gönderen Konu: Düz Örme Makinaları İçin Sintral Örgü Programları  (Okunma sayısı 13260 defa)

agbulaka

  • Yönetici
  • Tam Üye
  • *****
  • İleti: 142
    • Profili Görüntüle
Bilgisayarlı düz örme makinaları için değişik firmalarca değişik programlar hazırlanmıştır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan elektronik-bilgisayarlı düz örme makinalarından Alman STOLL firması, kendi makinalarında uygulanmak üzere kullanılan SİNTRAL örgü programlama dilini geliştirmiştir. Sintral Windows programlama dilinde özel olarak hazırlanmıştır.

Örme işlemi bu programda verilen örme emirleri ile olmaktadır. Bu örme emirleri, 1 ile 999’a kadar numaralandırılabilen satırlarda verilir. Bu örgü programı, başlangıç sırası, lastik programı ve beden örgüsü programı olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Ayrıca bir bölümden diğerine uyumlu bir geçişi sağlayan sıralar için gerekiyorsa satırlar ilave edilmektedir. Bundan başka eğer program için jakar çizimi gerekiyorsa, 1000-4999 satırları arasında motif çizimi yapılır.

Sintral programında en çok kullanılan komutlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. Daha sonra da, jakar çizimi ve değişik örnek programları verilmiştir.

 
2. SİNTRAL ÖRGÜ PROGRAMI KOMUTLARI

 

2.1 AÇIKLAMA KOMUTU (C) :

 

“C” komutu programda gerekli açıklamaları (makinanın adı, yapılan modelin hangi kolleksiyona ait olduğu,v.b.) yazmak için kullanılır. Makinanın hafızası “C” açıklama komutundan sonra o satırda yazılanları örme talimatı olarak değerlendirmez.

 

Örnek:

1 C CMS400:ANFANG-2X1
2 C  1988 BAYAN YAZ KOLLEKSİYONU

 

 

 

 

2.2  BAŞLAMA KOMUTU (START):

 

 “START” mutlaka bir programın ilk komutu olmalıdır. Bu sayede makina yeni bir örgü parçasına başlayacağı zaman ilk olarak bu satıra döner. “END” ise bir programın en son komutudur. Makinaya birçok desen aynı zamanda yüklendiği zaman, bu desenleri birbirinden ayırmak için birçok kez “START” ve “END” komutları kullanılır.

 

2.3  KUMAŞ ÇEKİM DEĞERİ (WM):

 

Örnek:

48 WM=10

 

Bu emir sayesinde örgü çekim silindirlerinin motorunun hangi kuvvetle örgüyü çekmesi gerektiği belirtilir. Bu değer “0” ile “31” arasında programlanmaktadır ve “31” en kuvvetli çekim değeridir.“0” da hiç çekim olmaz.

 

Bu çekim değerleri, kullanılan örgüye uygun olarak, her satırda farklı bir değerle tekrar girilebilir. Bazı durumlarda bu çekim değerinin yanında başka komutlarında verilmesi gerekir.

Örnek:

 

- Eğer kafanın dönüşü sırasında çekim değeri yeterli gelmiyorsa, kumaş çekim impulsu olan, “WMI” değeri kullanılabilir.“WMI” “0” ile “15” arasında değerler  almaktadır. “0” da hiçbir impuls yoktur. “15” ise en kuvvetli impulstur.(Örn: WMI=8)

 

 - Eğer çekim kaldırılmak istenirse “W0” komutu kullanılır. Hangi satırda çekimin sıfır olması isteniyorsa , o satıra yazılır. Bu komutla birlikte “WMI” değeride sıfırlanır.

 

- Kumaş çekim değerinin bütün program için arttırılması veya azaltılması istenirse “WM%” komutu kullanılmaktadır. Çekim değeri bir önceki değerin % 1’i veya %80’i arasında ayarlanabilmektedir.

 

Örnek:

Arttırma : WM%=20        C ÇEKİM DEĞERİ %20 ARTTIRILIR.

Azaltma : WM%=-30       C ÇEKİM DEĞERİ %30 AZALTILIR.

 

- Örme genişliği şekilli örgülerde veya  beden ölçüsü tablolarında değiştiği zaman, örgünün başından sonuna kadar 200 iğne kullanılıyorsa, örneğin;

 

WMN=200   WM=20     şeklinde çekim değeri tanımlanır.

 

Örnekte  200 iğne genişliğindeki örgünün çekim değeri 20 olarak verilmektedir.

 

2.4  MAKİNA HIZI (MSEC):

 

Makina hızı tanımlaması örneğin;

 

49 MSEC=1.0     gibi verilir.

 

49. satırda makinanın hızı 1.0 m/sn olarak ayarlanmıştır. Bu ayar her satırda farklı bir değerle girilebilir. Bir değerle belirtilmediği sürece değişmez.

 

2.5  MEKİKLERİN ESAS KONUMLARININ BELİRTİLMESİ (YG):

 

Örme programında mekiklerin hangi pozisyonda örmeye başlayacağı, mekiklerin makinanın hangi tarafında bulunacağı, programın başında (“START” komutundan sonra) tanımlanmalıdır.

 

YG: Bu komut mekiklerin esas konumlarını belirtir.

 

Örnek:

 

50 YG:8/123357;

(/ işareti makinanın sol ve sağ tarafını ayırmaya yarar. (sol baştaki mekikler/ sağ baştaki mekikler)

 

Sol
 Sağ
 
8
 1

2

3

3

5

7

 
 

Eğer bu örnekte 4 numaralı mekik kullanılırsa, mekik pozisyonlarında belirtilmediği için, bilgisayar mekik eksik mesajı verecektir.

 

2.6  ÖRME ALANININ BELİRTİLMESİ (SEN) :

 

Örnek:

100 SEN=1-500    C   SEÇİLMİŞ İĞNE ALANI

 

Yukarıdaki örnekte “SEN” komutu ile makinanın hafızasında örme alanının 1. iğneden başlayıp 500. iğneye kadar uzandığı belirtilir. Kafa, SEN alanında belirtilen en son iğneyi terk eder etmez, hemen geri döner.

 

2.7  KAFANIN HAREKET YÖNÜ :

 

Bir örme programında kafanın ilk hareket yönü daima “<<” ile başlar ve makinanın hafızasına bir program yüklendiği zaman “SINTRAL”  bu yönlerin doğru olup olmadığını kontrol eder. Eğer hatalı gidiş geliş yönleri verildiyse, hata mesajı verir.

 

<< : Kafa  sağdan sola hareket etmektedir.

>> : Kafa  soldan sağa hareket etmektedir.

<> : Kafanın hareketi isteğe bağlıdır.

 

 

 

 

2.8  ÖRME EMRİ (S:)

 

S:  Örme emridir. Makina burada ne emir verilirse, onu örecektir.

 

S:R-R ‘nin anlamı: Önde ve arkada seçilen tüm iğneler ilmek yapacaktır. “-“ işareti ön ve arka yatağı birbirinden ayırmaktadır.

 

S: R-R/R-0: “/” işareti sistemleri birbirinden ayırmaktadır. Burada ilk sistemle ön ve arka yataklarda tüm iğneler ilmek yapmaktadır. Diğer sistemle ön yatakta ilmek yapılırken, arka yatakta örgü örülmemektedir.

 

2.9   ÖRME VE  TRANSFER SİSTEMLERİ:

 

Bir makinadaki sistem sayısına göre, sırasıyla sistemlerin kullanılma şekli aşağıdaki gibidir:

 

4 Sistemli              3 Sistemli                                 2 Sistemli

 

S1 S2 S3 S4                     S1 S2 S3                                   S1 S2
 

                   S4 S3 S2 S1                    S3 S2 S1                                    S2 S1

 
Her sistem örme veya transfer sistemi olarak kullanılabilmektedir ve üç yol tekniğini herhangi bir sınırlama olmaksızın uygulayabilmektedir.

 

İlmek ve askıların ön yataktan arka yatağa, arka yataktan ön yatağa transferi mümkündür.

 

Örnek 1:

60  <<  S: R-R/ R-0;        Y:2;     S2 S3

70  >>                                         S2 S3

 

S2: 2. Örme sistemi          S3: 3. Örme sistemi

 

Her iki sistemde ne yapmaları gerektiği hakkındaki bilgiyi örme emrinden (S:) alırlar. Bir emir daima “;” ile biter.

 

 “Y:...;” hangi mekiğin kullanılacağını belirtir. Ilmeklerin transferlerinde mekikler kullanılmadığından, bu emir yazılmaz.

 

Yukarıdaki örnekte S2 sistemi 2 nolu mekikle ön ve arkada ilmek örmektedir. S3 sistemi ise 2 nolu mekikle önde ilmek, arkada atlama yapmaktadır. “/” işareti sistemler arasındaki emirleri (R-R/R-0) ayırmaktadır ve 70. satırda bir önceki emir geçerlidir.

 

Örnek 2:

100 << S: R-R/R-0;                     Y:2/3/5/6;        S1 S2 S3 S4

110 >>                                                                S1 S2 S3 S4

 

 

 

 

Örnekteki  4 sistemli makinada 100. Satırda:

 

S1 sistemi 2 numaralı mekikle  R-R örmektedir.

S2 sistemi 3 numaralı mekikle  0-R örmektedir.

S3 sistemi 5 numaralı mekikle  R-R örmektedir.

S4 sistemi 6 numaralı mekikle  0-R örmektedir.

 

110. satırda :

 

S1 sistemi 2 numaralı mekikle  R-R örmektedir.

S2 sistemi 3 numaralı mekikle  0-R örmektedir.

S3 sistemi 5 numaralı mekikle  R-R örmektedir.

S4 sistemi 6 numaralı mekikle  0-R örmektedir.

 

Örnek 3: MILANO-RIB

100 << S: R-R/R-0/0-R;              Y:2/5/6;           S2 S3 S4

105 >>                                                                S1 S2 S3

 

Bu örnekte 100 numaralı satırda S2 sistemi 2 nolu mekikle R-R, S3 sistemi 5 nolu mekikle R-0, S4 sistemi 6 nolu mekikle 0-R örgüsünü örmektedir. 105 numaralı satırda ise S1 sistemi 2 nolu mekikle R-R, S2 sistemi 5 nolu mekikle R-0, S3 sistemi 6 nolu mekikle 0-R örmektedir.

 

Her bir sistem  hem transfer hem de örgü  işlevini görebilmektedir.

 

Örnek 4:

130 << S: U ^ SD.I/R-R/R-R;     Y:2/5;  S1 S2  S3

 

U: Transfer komutudur.

^ : Arka yatağa transfer anlamındadır.

S : Seçicilerle transferdir.

 

Transfer emrinden sonra transfer edilecek  iğnelerin seçim şekli belirtilmelidir.

R: Bütün iğnelerin seçimidir.

D.I: Direk iğne seçimidir.

.AY*TI+O : Jakar  sembollerine göre  seçimdir.

 

U ^ S : Arkaya transfer

U V S: Öne  transfer

UXS : Aynı anda arkaya ve öne transferdir. (UXS n-m; n-arkaya transfer, m – öne transferdir.)

 

Örnek 5:

135 >> S:U^ST:              S2

 

Yukarıdaki örnekte ilmekler veya askılar arka yatağa transfer edilir.Transfer işleminin yürütülebilmesi için, arka yatak otomatik olarak yerleşir. Bu sayede iğne hasaraları önlenir.

 

Bir transfer satırında örgü örmekte mümkündür.

 

Örnek 5:

140 S:UVS./R-R;             Y:3;     S2 S3

 

Yukarıdaki örnekte S2 sistemi “.” sembolü olarak tanımlanan ilmekleri öne transfer etmektedir. S3 sistemi ile örgü örülmektedir.

 

Örnek 6:

150 << S: U X S +-T/T - +/R-R/R-R;                 Y:3/4/5;           S1 S2 S3 S4

 

5. örnekte  “+” sembolü ile belirtilen bütün ilmekler arka yatağa, “T” sembolü ile belirtilen ilmekler ön yatağa transfer edilmektedir.

 

2.10          DİREK İĞNE SEÇİMİ İLE ÖRME:

 

Bu emir jakar harici, direk iğne seçimini sağlar. Daha çok lastik programları için kullanılır.

 

Örnek 1:

S:DI.-0;

 

Burada “D”  iğnelerin direk seçimini, “I” seçilmiş iğneyi (örgü örülecek iğneyi), “.” seçilmemiş iğneyi belirtir. Direk iğne seçimi ile maksimum 12 iğneye kadar seçim yapılabilir.

 

Bu emirde ön yatakta her 2 iğnede bir iğne seçilmiş, bir iğne seçilmemiştir.Arka yatakta örgü yapılmamaktadır.

 

Örnek 2:

 

2X1 Lastiği 3 sistemle örersek:

 

100 << S:DI.I-DII.;   Y:2/3/4;   S2 S3 S4

 

İğne seçimi:   I I . I I . I I .             bu şekildeki gibi olmaktadır.

                      I I . I I . I I . I

 

2.11          BÜTÜN İĞNELERDE ASKI (F) :

 

Örnek:

100 << S: R-R/F-R/R-F;             Y:2/5/6;                       S2 S3 S4

 

S2 sistemi önde ve arkada  ilmek yapmaktadır.

S3 sistemi önde bütün iğnelerde askı, arkada ilmek yapmaktadır.

S4 sistemi önde ilmek, arkadaki tüm iğnelerde askı yapmaktadır.

 

2.11     SIKLIK AYARI :

 

Sıklık ayarları komutu direk olarak  aşağıdaki örnekteki gibi bir örme emri satırında verilebilir.

 

Örnek:

302 << S:R(11.5)-R(11.5)/R(12.0)-0;                 Y:3/6;              S2 S3

 

Yukarıdaki örnekte S2 sistemi ile 11.5 sıklığında önde ve arkada ilmek yapılmaktadır. S3 sistemiyle de ön yatakta 12.0 sıklık ayarında ilmek yapılmaktadır.Arka yatağın sıklığı sıfırdır ve hiçbir örgü örülmemektedir.

 

Eğer bir sıklık değeri birden çok kez kullanılırsa, o zaman dolaylı sıklıkları kullanmak daha kolay olmaktadır.

 

Bu ayarlar programın en başındaki satırlarda “NP” komutu ile girilmektedir. “NP” maksimum 25 pozisyon olarak, NP1’den NP25’e kadar programlanabilmektedir ve ayarlar örme programı içinde örme emrinden (S:) sonra çağrılmaktadırlar.

 

Örnek 2:

20 NP1=11.5

21 NP2=12.0

....

302 << S: R(1)-R(1)/R(2)-0;                   Y:3/6;              S2 S3

 

Yukarıdaki örnekte sıklık ayarı olarak programın en başında girilen, 1 ve 2 numaraları ayarların değerleri verilmiştir.

 

Ayrıca bir satırda hem direkt hem de dolaylı emirleri girmek mümkündür.

 

Örnek 3:

302 << S:R(1)-R(11.8)/R(2)-0;               Y:3/6;              S2 S3

 

2.12   YATAK KAYDIRMA (JAKAR KIRMA) KOMUTLARI:

 

Bir jakar kırma komutunda arka yatak sola veya sağa kaydırılır.

 

a)      Jakar kırma:

 

Örnek:

130 <<  S:R-0;     Y:2/5;     VR1   S2 S3

 

Yukarıdaki örnekte “VR1” komutu ile arka yatak sağa doğru 1 iğne kaymaktadır.

 

Yatak kaydırma emirleri şunlardır:

V0 : Yatak esas konumuna dönmektedir.

VL : Sola doğru yatak kaydırma (VL1, VL2, VL3...)

VR : Sağa doğru yatak kaydırma (VR1,VR2, VR3,...)

 

 

b)      Yarım jakar kırma:

 

V# : Yatağı yarım jakar kaydırma emridir.

 

Örnek:

135 >> S:DI.-D.I;            Y:2/5;  V#       S2 S3

 

c)      Hassas jakar kırma ayarları:

 

1- “V+” ve “V-” komutları

Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;  VR2  V+5  S2 S3

 

“T” sembolü ile gösterilen ilmekler arkaya transfer edildikten sonra, “V+5” komutu ile VR2 pozisyonundan  5 adım daha fazla jakar kırılmaktadır. Buradaki amaç ilmeklerin daha fazla uzatılmasıdır. Bu işlem gerçekleştikten sonra jakar kırma pozisyonu olan VR2’ ye geri dönülür.

 

“V-5” komutu ile iğne yatağı jakar kırma pozisyonunun tersi yönde bir jakar kırılır ve daha sonra tekrar esas jakar konumuna geçilir.

 

Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;     V-5      S2 S3

 

“V+” komutu ile birlikte arka yatak  kolayca sağa gider, “V-” komutu ile birlikte sola yerleşir. Daha sonra geri yerleşir. Yeni bir jakar pozisyonunu almaz.

 

2) “VKA” komutu

 

Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;    VR2      VKA>2   S2 S3

170 >> S:.-A;                                                         S2 S3

180 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;    VR2      VKA       S2 S3

 

Değişik ilmek gerginliklerinde optimum transfer konumuna ulaşmak için, transfer ayarı belli bir oranda düzeltilebilmektedir. Sağa veya sola jakar kırmada 10 adıma kadar bir düzeltme adımı eklenebilir.

 

Yukarıdaki örnekte 2 adımda bir düzeltme yapılmıştır. 160. Satırda VKA>2 bir kez programlanmıştır. 180. Satırda bu ayar için sadece VKA yazmak yeterlidir.

 

 Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;     VR2     VKA>?           S2 S3

 

VKA>? Ile kullanılan iplik materyaline uygun olarak optimum jakar yerleşimi yapılmaktadır.

 

Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;     VR2     VKA<4            S2 S3

 

Bir jakar düzeltme değeri sola doğru olduğu zaman,hangi değerde olursa olsun, bu konumda ön ve arka yatak için aynı iğneler seçilecektir ve makinanın hafızası iğnelerin zarar görmemesi için, otomatik olarak arka yataktaki iğne seçimini iptal edecektir..

 

d)      Jakar kırma hızı (VV)

 

Bu emirle iğne yatağı daha yavaş hareket ettirilerek, jakar kırılmaktadır. Böylece jakar kırma deseni daha itinayla hazırlanmaktadır.

Jakar kırma hızı 1’den 32’ye kadar seçilmektedir. 32 değeri en yüksek jakar kırma hızıdır ve bir örme satırına hiçbir değer girmediğimiz zaman makine jakar kırma hızı olarak  32 değerini almaktadır.

 

Örnek :

160 << S:U^ST/.-.A;       Y:2;     VV=1 VR2      V+5      S2 S3

 

e)      Ek jakar kırma hareketleri:

 

V<1 : Sola doğru bir iğne bir iğne jakar kırma ( V<1, V<2, ....)

V>1 : Sağa doğru bir iğne bir iğne jakar kırma ( V>1, V>2, ....)

 

2.13     MAKİNAYI YAVAŞ HAREKET ETTİRME:

 

Bu komut kafanın hızını yavaşlatır. Saç örgüsü benzeri, fazla miktarda jakar kırma hareketlerinin bulunduğu sıralarda kafa yavaş götürülerek, sorunsuz transfer işlemi sağlanır.

 

Örnek:

60 << S: R-R;      Y:2/5;  ML      S2 S3

 

“ML” komutu verilen satırdaki hız %25 oranında azalmaktadır.

ML1: Makinanın hızını yavaşlatır. (Bu komutun tersi işleve girinceye kadar)

ML0: Yavaş çalışan makinayı, eski çalışma hızına döndürür.

2.14  RAPOR SAYAÇLARI

 

Sayaçların kullanımı sayesinde örgü parçalarının boyu ayarlanır. Bunun için “RS” komutları kullanılır. 19 tane rapor sayacı (RS1,.., RS19)  vardır. Her bir sayaca 1 ile 9999 arasında değer girmek mümkündür.

 

2.15     DÖNGÜ KURMA:

 

Örnek:

200 RBEG*RS1              C RS1 SAYACI İLE 1. DÖNGÜ

210 << S:R(1)-R(1);        Y:4/4/3;           S2 S3 S4

215 >>                                                    S1 S2 S3

220 <<                            Y:4/1/1;           S2 S3 S4

225 >>                                                    S1 S2 S3

230 REND                      C DÖNGÜ SONU

 

 

 

RBEG : Döngü başlangıcıdır.

*RS1 : RS1 rapor sayacına girilen değer kadar döngü tekrarıdır.

 REND: Döngü sonu. (RBEG ile başlayan bir döngü mutlaka REND ile bitmek zorundadır.)

 

2.16   TEKRARLAR:

 

Örnek 1:

190 S:R-R/R-0;

200 REP*20

210 <>                 Y:2/1/1;           S1 S2 S3

220 REPEND

240 REP*30

245 <>                 Y:2/1/1;           S1 S2 S3

250 REPEND

 

200. satırdaki REP*20’nin anlamı, 210’da verilen örme emirlerini 20 kez REPEND komutuna kadar tekrar etmektir. 240. Satırda 30 kez tekrar edilmektedir ve burada üç sistemli yarım hortum örgüsü örülmektedir.

 

Örnek 2:

190 S:R-R/R-0;

195 REP*2

200 REP*20

210 <>                 Y:2/1/1;           S1 S2 S3

220 REPEND

240 REP*30

245 <>                 Y:2/1/1;           S1 S2 S3

250 REPEND

260 REPEND

 

Yarım hortum örgüsünün tamamı  yukarıdaki örnekte iki kez tekrar edilmektedir.

 

Örnek 3:

100 S: R-R/R-R/R-R/R-0/0-R;    Y:10(4/4/3/3) 10 (5/1/2/2);

110 REP*20   C 20 KEZ TEKRAR ET

115 <>                                                              S1 S2 S3 S4

120 REPEND C TEKRAR SONU

 

100. Satırdaki “Y:10(4/4/3/3) 10 (5/1/2/2);” emrinin anlamı 10 kez 4/4/3/3 numaralı mekikler ile ve son olarak 10 kez 5/1/2/2 numaralı mekiklerle bu örgüyü örmektir.

 

2.17    GOTO KOMUTU:

 

“GOTO 300”: 300. Program satırına git ve oradaki işlemleri yerine getir anlamındadır.

 

 

 

Örnek:

 

200 GOTO 300

210 REP*10

220 << S:R-R;                             Y:2/3/4;           S1 S2 S3

230 >>                                                                S2 S3 S4

240 REPEND

300 << S:R(4)-R(4)/R-0;             Y:5/1/1;           S2 S3 S4

310........

999 END

 

Bu örnekte 210-240 arasındaki satırlar atlanmaktadır.

 

-         GOTO NNN                         “NNN” satırına atla ve o satırdan itibaren programa devam et anlamındadır.

-         GOTO 999                999. satıra atla demektir. Eğer 999. Satır “END” komutunu içeriyorsa, parça sayısı 1 azalıp, yeni bir parçaya başlanacaktır.

-         RAPOR SAYACI     IF RS5=0 GOTO....

 

2.18     ALT PROGRAMLARI ÇAĞIRMA (GOSUB):

 

Bu komut sayesinde programın herhangi bir yerinde yazılan satırların yerine getirilmesi sağlanır.

 

GOSUB N = N. Satırdaki emirlerin yerine getirilmesini sağlar.

GOSUB N-M= N-M. Satırları arasındaki komutları yerine getirir.

GOSUB N-M*x= N-M. Satırları arasındaki komutları X kez yerine getirir.

 

Örnek:

10 START

50 YG:6/112334456        C MEKİKLERİN KONUMLARININ BELİRTİLMESİ

100 S:R-R;

200 GOSUB 601*10       C 10 SIRA 1. RENGİN KULLANIMI

210 GOSUB 602*20       C 20 SIRA 2. RENGİN KULLANIMI

220 GOSUB 603*12       C 12 SIRA 3. RENGİN KULLANIMI

230 GOSUB 602*8         C 8 SIRA 2. RENGİN KULLANIMI

240 GOSUB 601*6         C 6 SIRA 1. RENGİN KULLANIMI

250 GOSUB 603*4         C 4 SIRA 3. RENGİN KULLANIMI

260 GOSUB 200-210     C 200-210. SATIRLARIN TEKRARI

270 GOSUB 230-250     C 230-250. SATIRLARIN TEKRARI

280 GOSUB 610*RS2    C 2. RAPOR SAYACI  KADAR 2. RENGİN KULLANIMI

500 END

601 <>     Y:2/1/1;                         S1 S2 S3       C 1.RENK

602 <>     Y:3/3/6;                         S1 S2 S3       C 2.RENK

603 <>     Y:4/4/5;                         S1 S2 S3       C 3.RENK

 GOSUB 602*2               C 2 KEZ 2. RENGİN  KULLANIMI

 

 

 

 

2.19  IF KOMUTU

 

IF komutu eğer anlamında olan, bir şart cümlesidir

Eğer bir veya birkaç malumatın gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu komut kullanılarak karar tabloları hazırlanır.

 

Örnek:

 

IF RS19=1  F:ANFANG-2X1    C 2X1 LASTİK

IF RS19=2  F:ANFANG-1X1   C 1X1 LASTİK

IF RS19=3  F:ANFANG-SCHLAUCH   C TORBA LASTİK

 

Girilen RS19 değerine göre  örgünün lastik kısmı seçilir.

 

2.20    BİR ÖRME PARÇASININ  BİTİŞİ (END):

 

Her örgü programı mutlaka “END” komutu ile bitmek zorundadır.

 

Makinanın hafızası gerekli işlemleri yapıp, “END” komutu satırına gelince, parça sayacını bir azaltıp “START” komutunun bulunduğu satıra geri döner ve diğer parça örülmeye başlanır.

 

2.21     KAFANIN BOŞTA HAREKET ETMESİ (S0) :

 

Kafanın boşta hareket etmesi, otomatik olarak kilitlerin kaldırılıp, o sıranın boşta gidilmesidir.

 

Örnek 1:

120    S0

 

Eğer  bir jakar kırma emri verilecekse,  bu emir “S0” komutundan önce verilmelidir.

 

Örnek 2:

120  VL1 S0

 

 

2.22     MEKİKLERİN OTOMATİK OLARAK POZİSYONLANMASI (S0Y):

 

“S0Y” komutu  ile birlikte mekikler otomatik olarak esas konumlarına  (“YG”) bırakılırlar. Bütün mekikler, esas konumlarına göre,  SEN alanı da dikkate alınarak, yerleştirilirler. Makinanın hafızası, bütün mekikler (“Y”) esas pozisyonlarını buluna kadar, kafayı “S0” komutuyla boşta hareket ettirir.

 

Örnek:

30  START

50    YG:8/3 4;

70  S0Y C MEKİKLER ESAS POZİSYONLARINA GETİRİLENE KADAR S0 KOMUTU

GEÇERLİDİR.

75  << S:R-R/R-0;           Y:3/4;  S1 S2


Ekler Bölümünden PDF formatında İndirebilirsiniz.

 


Sitemizin Sürekliliği için Lütfen Sponsor Bağlantılarına Tıklayınız.