Bir zamanlar “beyaz altın“ olarak nitelendirilen pamuğun en çok üretildiği merkezlerin başında gelen Çukurova`daki çiftçiler, pamuğa yeterli desteğin sağlanmadığından şikayet ediyorlar. Adana Ticaret Borsası(ATB) Başkanı Muammer Çalışkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Türk sanayisinde tekstilin çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu sektörün ülke sanayisinin adeta lokomotifi haline geldiğini kaydetti. Tekstilin, küresel krizin etkilerine rağmen 20 milyar doların üstündeki ihracatla otomotivle birlikte bu konuya ağırlığını koyan iki sektörden biri olduğunu ifade eden Çalışkan, “Tekstil sektörü ülkeye çok önemli döviz girdisi getiriyor ve işsizliğin ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde önemli oranda istihdam sağlıyor. Tekstilin büyümesi ve gelişmesinde ise en önemli etkenlerin başında Türkiye`de önemli miktarda pamuk üretiminin yapılması geliyor“ diye konuştu.

PAMUKTA CİDDİ DÜŞÜŞ

Çalışkan, Türkiye`de 2003-2004 sezonunda 900 bin ton civarında lif pamuk üretimi yapıldığını, bu üretimin 2008-2009 sezonunda ise 380 bin tona kadar düştüğünü söyledi. Bu düşüşte girdi maliyetlerinin yanı sıra alternatif ürünlere sağlanan desteğin de etkili olduğunu ifade eden Çalışkan, Mısıra yapılan dolaylı ve direkt destek tekstil sektörünün temel dayanağı olan pamuk üretiminin düşmesine neden olduğunu belirterek `Pamuk, Türkiye`de dünya piyasalarındaki fiyatlarda işlem görürken, mısır, ithalatındaki fonlar ve kısıtlamalar nedeniyle dünya genelindeki fiyatın yaklaşık yüzde 50 daha üstünden alınıp satıldı. Bu da üreticilerin mısıra yönelmesine neden oldu.“ dedi. Çalışkan, pamuk üretimindeki düşüş sonrası tekstil sektörünün ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, bunun dış alımla giderilmesi sonrası Türkiye`nin dünyanın en büyük ikinci pamuk ithalatçısı haline geldiğinin altını çizdi.

`PAMUK ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ`

Çalışkan, pamuğun mısır ile dünya fiyatları üzerinden kıyaslandığında maddi getirisinin daha fazla olduğunu belirterek, mısırın dönüm başına 250 dolar, pamuğun ise dönüm başına 400 dolar getiri sağladığını ifade etti. Türkiye`de pamuk yetiştirilen alanların sınırlı olduğunu anlatan Çalışkan, mısırın neredeyse ülkenin tamamında yetiştirilebildiğini, bu nedenle pamuğun yetiştirilebildiği bölgelerde pamuk, yetiştirilemediği yerlerde mısır desteklenerek üretim dengesinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının açıkladığı `Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modeli`nde de söylediği görüşlerin bulunduğunu belirten Çalışkan, `Bu nedenle model bir an önce uygulamaya geçirilmeli. Pamuk üretimi desteklenmeli ve üretimi artırılmalı.“ şeklinde konuştu.