Ana Sayfa TekstilDünya İstila ve fakirlikten Asya Mucizesi’ne başarı öyküsü : Güney Kore

İstila ve fakirlikten Asya Mucizesi’ne başarı öyküsü : Güney Kore

tarfından Admin
8 Dakika Yaklaşık okuma süresi

1997 yılında bölgeyi vuran ağır ekonomik kriz öncesinde Kore’nin sağladığı etkileyici büyüme performansı ‘Doğu Asya Mucizesi’ olarak tanımlanıyordu.

30 yıllık sıra dışı gelişme sayesinde Kore, tarıma dayalı ekonomiye sahip çok fakir ülkeler arasından, dünyanın en büyük 12. ekonomiye ve ihracat oranına sahip ülkesi olma sıfatına ulaşarak 12 Aralık 1996 yılında OECD’ye üye olmuştur. Kore’nin hızlı ekonomik gelişimi; yüksek orandaki tasarruf ve yatırımlar ile Koreli öğrencilerin dünyanın en iyi üniversitelerinde okumalarına imkan veren eğitim seferberliğinin teşvikiyle başarıya ulaşmıştır.

Kore’nin gelişime giden yolu, rekabet ve engellerle doluydu. Ülke 1945 yılında Japon istilasından kurtulup bağımsızlığına kavuştuğunda, ekonomik gelişme ulusal hayatta kalma meselesiydi. Kısıtlı doğal kaynakları, yetersiz iç pazarı ve ekonomik gelişim tecrübesi neredeyse hiç olmayan Kore, istikrarlı ve bağımsız ekonomi kurarak ülkenin egemenliğini sağlamayı amaçladı. Ancak, Kore Savası (1950-1953) ekonomik istikrarsızlığın ve çok düşük ekonomik büyüme oranının uzun süre devam etmesine sebep oldu. Kayıp ve yaralı vatandaş sayısı yaklaşık 1,5 milyondu; 1953 yılı değerlerine göre sivil binalar, yapılar, donatım, tesisat ve taşınabilir mallardaki hasar tahmini 3,1 milyar dolardı.

67 dolardan 10 bin dolara sivil ekonomide meydana gelen hasar, Güney Kore’nin 1953 yılı GSMH’nin yaklaşık %85’i kadardı. Savaş sonrası yeniden kalkınma dönemi boyunca (1953-1960) içeriye yüklü miktarda yabancı yardımlar akmasına rağmen ekonomik büyüme oranı çok düşüktü. Buna rağmen, 1953-1995 yılları arasında Kore’nin GSMH oranı yıllık %7,6’lık oranla 21 kat artış gösterdi. Aynı dönemde nüfus yıllık %2,2 oranında artış gösterirken, GSMH oranı yıllık %5,6’ya çıktı ya da 9,3 kat büyüme gösterdi. 1953’ten 1996 yılına kadar, Kore gayri safi yurtiçi hasılası 2,3 milyar dolardan 480,2 milyar dolara yükselirken, kişi başına düşen gelir 67 $’dan 10.543 $’a çıktı.

Hızlı gelişim yıllarının üzerine, Kore’nin endüstri yapısı çok büyük bir değişim gösterdi. Temel endüstriler, otomobil, petrokimya, elektronik, gemi üretimi, tekstil ve çelik üretimini de içeren farklı alanlara yönlenip çeşitlilik kazandı. Bir zamanlar tarıma dayalı olan ekonomi, 1997 yılında Kore GSYİH’nın %25,7’sinden fazlası olarak hesaplanan hacimli bir imalat sektörüne sahip olmuştur.

Mikroçipte üçüncü, gemide birinci

Bilgi teknolojisi ihracatı 2002’de 46 milyar dolara ulaşarak toplam ihracatın %28,3’ünü oluşturdu. Bilgi teknolojisi için ana ihraç kalemlerine bellek için mikroçip, cep telefonları, monitörler, LCD’ler, kişisel bilgisayarlar ve uydu yayın alıcıları dahil oldu. Kore’nin mikroçip endüstrisi son 20 yıl içinde dikkate değer bir gelişme gösterdi ve toplam üretim içinde dünyada 3. sırayı aldı. Kore, 1998 yılından beri dünyanın en geniş DRAM (Dynamic Random Access Memory) üretimine sahip ülkesidir ve DRAM üretiminin ana payını oluşturduğu toplam bellek için mikroçip üretimiyle ikinci en büyük üretici konumundadır. Kore, LCD ile yapılan düz ekranın global tedarikçisidir. 1995’ten bu yana LCD ihracatı ortalama yıllık büyüme oranı %80’den fazladır. 2000 yılının dördüncü çeyreğinde %37,8’lik pazar payı oranı, 2001 yılı ikinci çeyreğinde %41,5 oranına sıçramıştır.

Gem i üretimi endüstrisinde Kore, 11,1 milyar USD’lik ihracat ve 18,81 milyon tonluk gemi imalatı hacmiyle 2003 yılında dünya birinciliğini tekrar ele geçirmiştir. Otomobil ihracatında toplam rakam %20,2 oranında yükselişle, 2002 yılında 1.509.546 adetten 2003 yılında 1.814.938 adete ulaşmıştır. Yabancı döviz rezervleri 2001 yılında 102,8 milyar USD, 2002 yılında 121,4 milyar USD ve 2003 yılında 155,3 milyar USD olarak kaydedilmiştir. Artan yabancı direkt yatırımlar ve özel firmalarla yurtdışı banka borç alımları sayesinde yapılan yurtdışında bono çıkarılmasındaki artışa bağlı olarak yabancı direkt yatırımları, 2002 yılında Kore’ye net 11,29 milyar dolar girdi sağlamıştır.

Dış politika hedefi: Kuzeydoğu Asya’nın ekonomik merkezi olmak

Dış politikada en önemli hedef, Kore yarımadasındaki gerilimin giderilmesi ve ilişkilerin barış içinde birlikte yaşama temeline oturtulmasıdır. Hükümet bu amacı gerçekleştirmek üzere, sıkı bir Güney Kore-Amerika ittifakı temelinde Güney Kore- Amerika-Japonya işbirliği süreciyle Kuzey Kore nükleer sorununa barışçı çözüm bulma arayışındadır. Bununla beraber, Çin ve Rusya ile işbirliği bağlarını ve ortaklığını geliştirmenin yanı sıra ulusal yayınlarındaki söyleşilerle Kuzey Kore’yi nükleer sınırlamayla ilgili yükümlülükleri konusunda ikna etme çabalarını sürdürmektedir. Ayrıca Güneydoğu Asya Ülkeleri Ortaklığı, AB ülkelerinin yanında BM gibi ulusal organizasyonlarla da işbirliğini çoğaltmaya gayret göstermektedir.

Bunun sonunda, Güney Kore ve Amerika liderleri, 14 Mayıs 2003 tarihinde iki ülke arasındaki ittifakı yeniden onaylayarak yarımadayla alakalı tüm meselelerin diyalogla çözülmesi konusunda anlaştılar. Kore, aynı zamanda gelişmiş ülkeler derecesine ulaşmak için uluslararası rekabet yeteneğini geliştirmek adına aktif ekonomik siyaset politikasını takip ediyor. Bu çabaların bir bölümü olarak, Roh Moo-hyun hükümeti Kore’yi Kuzeydoğu Asya’nın ekonomik merkezi yapabilmek amacıyla 3 hedef belirlemiştir: 1) Kore’nin uluslararası ekonomik değişim ve işbirliğini sürdürmek, 2) Kuzeydoğu Asya Ekonomik İşbirliği sistemini kurmak, 3)Lojistik ve ticaret merkezi için altyapıyı kurmak. Lojistik ve ticaret merkezi kurma hedefi çerçevesinde inşaatı süren iki Kore demiryolunu ve yolları tekrar bağlamak ve trans-Siberya demiryolu ve trans-Çin demiryollarına bağlanacak ulaşım ağını kurmak hedeflenmektedir. Amerika, Japonya, Çin ve AB dahil ana ticaret ortaklarıyla ticari ilişkilerini güçlendirmeye çalışan Kore, diğer dış politik öncelikleri arasında şu hususlara da önem vermektedir: Demokrasiyi geliştirmek, insan hakları ve çok yönlü işbirliği, kültürel diplomasi, konsolosluk aktivitelerini güçlendirme ve yurtdışında yaşayan vatandaşların menfaatlerini ilerletmek. 2005’te 13. APEC Liderler Toplantısı’na ev sahipliği yapacak olan G. Kore, ASEAN+3 ve Asya Avrupa Toplantısı (ASEM) gibi bölgesel işbirliği forumlarına aktif olarak katılmaktadır. Kore kültürünü yurtdışına tanıtmaya gayret eden ülke, Kore’nin Kuzeydoğu Asya’da ekonomik merkez kurma çabalarına katkıda bulunmayı amaçlayan yurtdışındaki Koreli işadamlarının vekilliğindeki Hansang ağının devamlı gelişimi yönündeki çabalar sürdürülecektir.

2000’deki zirve, yakınlaşma umudu oldu

Korece adı Büyük Han Ulusu anlamına gelen (Tae-Han Minguk) Güney Kore Cumhuriyeti’nin 20’inci yüzyılın ilk yarısı acılarla geçmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan Japonya’nın yenik çıkması sayesinde bu ülkenin 35 yıllık işgalinden kurtulan Kore, bağımsızlığını 15 Agustos 1945’te kazanır. Savaştan sonra Kore yarımadasının güney kesiminde bir cumhuriyet yönetimi kurulurken, kuzeyde komünizmi benimseyen bir başka devlet kurulur. Kore Savaşı’nda (1950-1953) ABD ve diger BM güçleri, Çinlilerin de yardımını alarak G. Kore’ye saldıran Kuzey Kore’ye karşı bir savunma savaşı başlatır ve üç savaş 1953’te imzalanan bir ateşkes antlaşması ile sona erer. Anlaşmada Kore yarımadasında askerden arındırılmış bölgede iki ülke arasındaki sınır 38’inci paralel esas alınarak yeniden belirlenir. Haziran 2000’deki tarihî zirvede Güney Kore Cumhurbaşkanı Kim Dae Jung, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da Kuzey Kore Cumhurbaşkanı Kim Jong Il ile bir araya gelir. Bu zirve iki ülkenin yakınlaşmaya başladığının sinyalini verir.

67 dolardan 10.543 dolara

1953-1995 yılları arasında Güney Kore’nin ekonomik büyüme hızı, yıllık %7,6’lık oranla 21 kat artış gösterdi. Aynı dönemde nüfus oranı ise yıllık %2,2 arttı. Kore gayri safi yurtiçi hasılası 2,3 milyar dolardan 480,2 milyar dolara yükselirken, kişi başına düşen gelir 67 $’dan 10,543 $’a çıktı. Ekonomide büyük hedefleri tutturan Kore’nin dış politikadaki öncelikli hedefi ise Kore yarımadasındaki gerginliğin sona ermesidir. Hükümet bu amacı gerçekleştirmek üzere, Güney Kore-Amerika ittifakı temelinde Kuzey Kore nükleer sorununa barışçı bir çözüm bulma arayışındadır.

Hyundai, Kore’nin dinamosu

Hyundai, bünyesindeki 45 şirketle Kore’nin ve dünyanın en büyük gruplarından biri. Dünya çapında 180 binden fazla personeli bulunan grup, motorlu araç, gemi ve çelik üretiminin yanısıra petrokimya, havacılık, elektronik ve finans gibi alanlarda da etkin. Kore’nin yeniden yapılanmasında kilit rol oynayan grubun adını taşıyan otomobiller Türkiye’ye ilk kez 1990’da geldi. Tüketicisinin beğenisi ve ithal araç pazarının lideri konumuna gelmesi sonucu Türkiye’de üretim kararı alan grup, 125.000 adet/yıl kapasiteli ve 1700 kişinin çalıştığı İzmit fabrikasını 1997’de hizmete açtı.

Kore ya da Büyük Han Ulusu

Korece adı: Tae-Han Minguk ( Büyük Han Ulusu) Nüfus: 48.300.000 Başkent: Seul Yüzölçümü: 99.500 km2 Yönetim: Başkanlık sistemi, Kisi başına milli gelir: 10 bin dolar (2004), Enflasyon oranı: %2,8 (2002), Dini inançlar: Budist %26,3, Protestan %18,6, Katolik %7,0, Konfüçyanist %0,7.

Ziyaretçiler için yararlı bilgiler

Ziyaret etmek için en uygun zaman eylül-ekim ve nisan-mayıs aylarıdır. Türk Hava yolları ve Asiana Hava yolları Kore’ye haftada iki sefer düzenlemektedir. İki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde Kore’ye gelen Türk vatandaşları vizesiz 3 ay kalabilme hakkına sahiptir. Para birimi Won ve 1 dolar, 1150 Won’dur.

Önemli adresler

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği: Vivien Corporation Building 4 tb Floor 4-52 Subinggo-dong Yongsan-ku ,SEOUL Tel: +00 82 2 7941382 Faks: +00 82 2 7962177

Kore Büyükelçiliği: ALACAM SOK. NO: 5 ÇANKAYA/ANKARA Tel: (312) 4684822 Faks: (312) 4682279

KITA, Kore Dış Ticaret Kurumu ve Dünya Ticaret Merkezi 159-1, SAMSUNG-DONG, KANGNAM-GU,P.O.BOX:100 SEOUL 135-729/KOREA Tel: (822) 5515232/67 Faks: (822) 5515161 URL: www.kita.or.kr

KOTRA, Kore Dis Ticaret ve Yatirim Gelistirme Merkezi-İstanbul Mete Cod. No. 24, Ovalar KAT 5, Taksim 80090, Istanbul Tel: (90-212) 243-5075, 249-8223 Faks: (90-212) 249-7106 URL: www.kotra.or.kr

Önemli Web Adresleri

Kore online: www.cwd.go.kr: Devlet Başkanlığı: www.mofat.go.kr: Dışişleri ve Dış Ticaret bakanlığı: www.mocie.go.kr: Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığı: www.kofa.or: G. Kore Yabancı Şirketler Kurumu: www.mic.go.kr: Bilgi ve iletişim Bakanlığı: www.kotra.or.kr: G. Kore Ticaret Geliştirme Merkezi E-ticaret siteleri: www.ec21.net www.silkroad21.org www.cybercc.com www.ecplaza.net www.buyersguide.com www.kobo.org

Bu yayında yer alan imzasız yazıların içeriği Güney Kore Devleti’ne aittir.

Tekstil, Moda ve Teknoloji Güncellemeleri Direkt Posta Kutunuza Gelsin

Moda ve teknolojinin kesiştiği noktada, sizin için seçtiğimiz özel içerikleri almak üzere hemen kaydolun. Her hafta doğrudan e-posta kutunuza gelecek güncellemelerle kendinizi sektörün ön saflarında bulun!

Abone olduğunuzda, blog yazılarımız, özel içerikler ve özel etkinlikler hakkında size e-posta göndermemize izin vermiş olursunuz. Ancak, e-postalarda sağlanan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

İginizi Çekebilir

Yorum bırakın

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bu konuda sorun yaşamıyorsanız devam edeceğimizi varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Onayla